مقررات حق‌الوکاله

ماده 1
وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد.
ماده 2
شعبه‌ای به نام معاضدت قضائی در کانون وکلا عدلیه تشکیل می‌شود.
ماده 3
تعداد اعضاء شعبه مزبور از 5 نفر کمتر و از 9 نفر بیشتر خواهد بود.
ماده 4
انتخاب اعضاء به عهده رئیس و مدت انتصاب شش ماه است.
ماده 5
در رأس موعد شش ماه دو نفر از اعضاء ابقاء و به جای سایرین اعضاء جدیدی انتخاب می‌شوند.
ماده 6
کسانی که بضاعت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلاء درخواست معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به‌شخص تقاضاکننده بوده و به غیر طریق ارث به او منتقل نشده باشد.
ماده 7
کسی می‌تواند درخواست معاضدت نماید که یا حکم اعتبار در مورد او صادر شده باشد و یا از کمیساریا و یا از موثقین محلی راجع به وضعیت معیشت و گذران خود تصدیقی که دال بر عدم استطاعت فعلی او است داشته باشد.
ماده 8
درخواست‌کننده باید تقاضانامه را به انضمام حکم اعتبار با تصدیق و سواد تمام ادله مثبته یا دفاعیه اصل دعوی خود را تسلیم دفتر کانون کرده رسید بگیرد.
 
ماده 9
دفاتر کانون مکلف است پس از دادن رسید تقاضانامه را به انضمام مدارک و اسنادی که از طرف تقاضاکننده تسلیم شده نزد رئیس کانون برده که به شعبه معاضدت برای رسیدگی رجوع شود.
ماده 10
شعبه معاضدت پس از ارجاع رئیس در ظرف 5 روز مداقه در دلائل مستدعی معاضدت کرده و نظریات خود را مبنی بر رد یا قبول رئیس کانون اطلاع می‌دهد و اگر شعبه تقاضا را به موقع دید در ضمن اطلاعی که می‌دهد 3 نفر از وکلا را که درخور سنخ کار باشد. با رعایت تناوب از غیر اعضاء شعبه معاضدت، معرفی می‌نمایند تا به هر یک که رئیس صلاح بداند رجوع کند.
ماده 11
وکیلی که معین می‌شود حق عدم قبول ندارد مگر در موردی که عذر داشته باشد در این صورت در ظرف 3 روز به رئیس کانون اطلاع می‌دهد تا وکالت امر به یک نفر ارجاع شود.
ماده 12
در موارد فوری رئیس کانون بدون ارجاع شعبه وکالت تقاضاکننده را به یکی از وکلاء رجوع می‌نماید.
ماده 13
قرارداد به نام وکیل منعقد و نسخه ثانوی قرارداد به دفتر کانون تسلیم و یا ارسال می‌شود.
ماده 14
وکیل باید پس از انعقاد قرارداد یا در ضمن آن تعهد نماید که یک خمس حق‌الوکاله به کانون تقدیم نماید.
ماده 15
این نظامنامه بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است  منبع :سایت کانون وکلای مرکز
/ 1 نظر / 43 بازدید
محمد مهدی م

سلام برادر متشکر از اینکه سر زدی از مطالبت استفاده کردم اینکه با سند و مدرک مینویسی نکته قوت کارته موفق باشی