شاهنشاهی کوروش کبیر

 

 

 

 با اقتدار و قدرت در دنیای وحشی آنزمان نوعی آرامش و یکپارچگی را برای ملتها به ارمغان بیاورد که تا به آن روز جهان تمدن به خود ندیده بود کوروش هخامنشی در دورانی پا به عرصه گیتی نهاده بود که زمان زیادی از کشتارهای آشور بانی پال نگذشته بود. کسی که برای خشنودی خدایان خویش فرمان می داد تا به آنجا از مردمان شهرهای مغلوب به خاک و خون بکشن تا خون زیر پاهایش مانند جوی جاری شود . در این دوران که بشریت گرفتار هرج و مرج و قانون جنگل بود از سرزمین ایران کوروشی بر پا می خیزد که فرمان می دهد:

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد

در نوع حکومت شاهنشاهی که بسیار متفاوت از پادشاهی و دیکتاتوری می باشد هرگز ملتها به زور تحت سلطه قرار نمی گیرند و این اقتدار و قدرت حکومت مرکزی است که باعث می شود تا ملتی زیر پرچم شاهنشاهی قرار گرفته و احساس آرامش نماید:

 

 

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا شاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد

در نوع حکومت شاهنشاهی هرگز صاحبان دین و مذهب در حکومت حق دخالت و تحمیل اندیشه خود را ندارند و هر کس آزاد است هر گونه که تمایل دارد بیاندیشد و زندگی کند:

تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه کخ میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند

در نوع حکومت شاهنشاهی به قواننین سرمایه داری و مالکیت فردی بها داده شده است و مورد حمایت قرار گرفته است:

 

 

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید

هر کس آزاد است هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند

اما در عین حال از طبقه کارگر و زیر دستان حمایت کامل صورت گرفته است:

من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد

در این نوع حکومت رعایت دادگری و احترام به حقوق انسانی کاملا رعایت شده و مورد توجه قرار می گیرد:

من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کای ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد

و هرگز باور به خداوند به عنوان قدرت مافوق همه قدرتها فراموش نمی شود:

از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند

 

.

بله دوستان گرامی حکومت شاهنشاهی حکومتی است که ریشه در تاریخ و گذشته این مرز و بوم دارد و تا بدانجا که ایرانیان برای شاهنشاه خویش فر و نوری اهورایی قائل بودند که به نام فر کیانی می شناختند و ایران نیز به عنوان یکی از مستعدترین و پر جمعیت ترین کشورها در نیمی از دوران تاریخی خود شاهنشاهی را تجربه نمود

سالهاست که سرزمین مان ایران دوران شکوه و جلال گذشته خود را از دست داده و مورد تحقیر و دشمنی هر تازه به دوران رسیده ای قرار گرفته است و حتی حاکمان امروز ایران به نابودی این دوران شکوه 2500 ساله افتخار می کنند و آنرا به نام ستمشاهی می شناسند.

اما بازگشت شاهنشاهی ایران چگونه می تواند باشد؟ در دورانی که ما در آن زندگی می کنیم با توجه با امکانات و شرایط نوع حکومت مورد پذیرش در سراسر دنیا حکومت دموکراسی و انتخاب شخص اول با رای اکثریت مردم می باشد و حکومت جمهوری و شایسته سالاری به عنوان مورد پذیرش ترین نوع حکومت نیز در میان ایرانیان امروز مقبولیتی بیش از گذشته دارد . در شاهنشاهی ایران دیگر شاهنشاه فرد نیست بلکه شاهنشاهی متعلق به سرزمین ایران می باشد و سرزمین ایران چه از لحاظ قدرت نظامی و چه از لحاظ قدرت اقتصادی تا به حدی از توان و اقتدار می باید دست یابد تا دیگر کشورها و ملتها خود به خواست خویش همپیمان ایران گردند و هر کشور و ملتی ضمن انکه نظام دموکراسی و جمهوریت را در درون خویش رعایت می کند باید به عنوان یک هم پیمان زیر پرچم شاهنشاهی ایران قرار گرفته و تابع فرمان این پیمان گردد که نظیر این نوع پیمان را امروز در اتحادیه اروپا و در گذشته شاهنشاهی ایران در شاهنشاهی اشکانیان مشاهده می نماییم.

به امید آنکه به خواست و یاری خداوند با سرنگونی حکومت جور و ستم و پایان دوران سیاهی و ظلمت فرزندان ایران با تلاش و کوشش خویش بازگشت شاهنشاهی ایران را به سرزمینشان شاهد باشند و دوران شکوه و عظمت این خاک اهورایی را دگر باره تکرار نمایند.پاینده ایران

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید