پیش نویس متن قانون تجارت جدید

* /بخش اول

باب اول :

تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱: تاجر شخصی است که
به منظور کسب منفعت مادی، برای خود به فعالیت تجارتی اشتغال


دارد

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۱:۱٩ ‎ق.ظ ; ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱

FEED