انواع زنا در اسلام

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد .

  • زنای با محارم
  • زنای به عنف
  • زنای غیر محصنه
  • زنای محصنه

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; ٢۱ امرداد ۱۳۸٩

مقررات حق‌الوکاله

مقررات وزارت عدلیه راجع به حق‌الوکاله به موجب ماده 103 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می‌دارد

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱٤ امرداد ۱۳۸٩

قانون وکالت

با سلام بعد از چند وقت بازم آمدم این بار میخوام در باره قانون وکالت و وظایف مربوطه مطلب بذارم!!!

‌مصوب 25 بهمن ماه 1315"

‌فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت
ماده 1
وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1.      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز
2.      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف
3.      وکالت در محاکم صلح و بدایت

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱٤ امرداد ۱۳۸٩

FEED