در چه مواردی زن حق فسخ پیوند زناشویی را دارد؟

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردى،

عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند،

شرط اصلی و اساسى، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ٧:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

شرایط زن و شوهر برای فرزند خواندگی

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و به تجربه ثابت شده کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد می کند و تکامل و تعالی می یابد.فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳ بهمن ۱۳۸٩

قانونمندی در فقه شیعه

این پست سلسه مباحث فقهی مشترک بین فقهای بزرگ و مراجع عظام تقلید را به نظر خوانندگان محترم می رساند. شما به راحتی می توانید به مطالب و مباحث فقهی تازه منطبق با نیازهای روزمره خود در خصوص امور عبادی، مدنی و جزایی از دیدگاه اسلام آشنا شوید.

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳ بهمن ۱۳۸٩

فراماسون چیست؟

 فراماسون یعنی یعنی بنای آزاد. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونها باشد لژ می نامند. فراماسونری،یک تشکیلات مخفی است که در سطحی جهانیو با عمق و دامنه بسیار وسیعی در بسیاری مسائل سیاسی و اقتصادیو فرهنگی دخالت و اعمال نظر مینماید و در بسیاری از رویدادهایعمده تاریخ نقش مؤثری داشته و دارد...

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۱:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳ بهمن ۱۳۸٩

FEED