نص صریح قرآن در مورد شرب خمر

شیوه قرآن در تحریم خمر 

 اعلان تحریم و حد شرب خمر 

 آنگاه که آیه اخیر نازل شد، منادى رسول خدا میان مسلمانان ندا کرد: ایهاالناس بدانید که شراب به دستور خدا و رسول حرام شده و کسى حق شراب خوردن ندارد، انس بن مالک مى گوید: من درخانه ابوطلحه پیاله گردان قوم بودم و آنها شرب خرما مى خوردند، ناگاه ندایى به گوشم رسید که در بیرون خانه ندا مى کرد ابوطلحه گفت : برو ببین چه خبر است ؟ من چون بیرون آمدم منادى ندا مى کرد: الا ان الخمر قد حرمت بدانید که شراب حرام شده است . این مطلب در کوچه هاى مدینه شایع شد

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳ دی ۱۳۸٩

FEED